Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3582/85 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1985 για άνοιγμα κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης για τα κατεψυγμένα κρέατα βουβαλοειδών της διακρίσεως 02.01 Α ΙΙ β) 4 ββ) 33 του κοινού δασμολογίου (1986)