Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2020/1965 z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERCEA) za rok budżetowy 2018