Γραπτή ερώτηση αριθ. 662/81 της κας Lizin, του κ. Moreau και της κας Salisch προς την Επιτροπή Θέμα: Ευρωπαϊκή βιομηχανία καουτσούκ: εξέλιξη προς μια διαδικασία αντιντάμπινγκ .