Ανακοίνωση της Επιτροπής για τη μέθοδο εφαρμογής του άρθρου 92 παράγραφος 3 στοιχείο γ) στις περιφερειακές ενισχύσεις