Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Rozès της 20ής Οκτωβρίου 1983.