Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2657/82 της Επιτροπής της 4ης Οκτωβρίου 1982 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου η σικάλεως