Προκήρυξη είδικής δημοπρασίας αριθ. D Ρ 16 περί πωλήσεως άποστεωμένου, κατεψυγμένου καί αποθεματοποιημένου βοείου κρέατος άπό τόν γερμανικό οργανισμό παρεμβάσεως