Γραπτή ερώτηση αριθ. 1525/88 της κ. Maria Cassanmagnago Ceretti προς την Επιτροπή Θέμα: Ταχεία διεθνής διαβίβαση αλληλογραφίας