Rådets forordning (EØF) nr. 2137/89 af 21. juni 1989 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Socialistiske Republik Rumænien om ændring af bilag II til protokollen til aftalen om handelen med industrivarer