Verordening (EEG) nr. 878/87 van de Commissie van 26 maart 1987 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en bepaalde soorten van meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge