Verordening (EEG) nr. 3804/86 van de Commissie van 12 december 1986 betreffende de ingediende offertes voor de zevende bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EEG) nr. 1812/86 bedoelde permanente verkoop bij inschrijving