Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1802/88 της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 1988 που καθορίζει τις ειδικές εισφορές που εφαρμόζονται στα βόεια κρέατα προελεύσεως Πορτογαλίας