Kommissionens forordning (EØF) nr. 3177/87 af 23. oktober 1987 om ændring af de særlige landbrugsomregningskurser i rissektoren