Υπόθεση 61/89: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως που υπέβαλε το Cour d'Appel (7ο τμήμα πλημμελειοδικείο) της Aix-en-Provence, με απόφαση της 23ης Ιανουαρίου 1989, στην υπόθεση Procureur de la Republique και λοιποί κατά Marc Bouchoucha