Γραπτή ερώτηση αριθ. 357/87 του κ. Sergio Pininfarina προς την Επιτροπή Θέμα: Κατάσταση της ιταλικής μειονότητας στη Δαλματία