Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τροποποίηση της απόφασης 86/649/ΕΟΚ για τη θέσπιση χρηματοδοτικής δράσης της Κοινότητας για την εξάλειψη της αφρικανικής πανώλης των χοίρων στην Πορτογαλία