Γραπτή ερώτηση αριθ. 1842/88 του κ. Jaak Vandemeulebroucke προς τους Υπουργούς Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που συνέρχονται στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνεργασίας Θέμα: Πρεσβείες της Κοινότητας στο εξωτερικό