Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου περί ανοίγματος, κατανομής και τρόπου διαχείρισης κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης ορισμένων κρασιών, ονομασίας προέλευσης, των αριθμών ex 22.04.21-21, ex 22.04.21-23 ex 22.04.21-31, ex 22.04.21-33 της συνδυασμένης ονοματολογίας, καταγωγής Γιουγκοσλαβίας ( 1988 )