Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1179/86 της Επιτροπής της 23ης Απριλίου 1986 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη