Σχέδιο κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου περί ανοίγματος, κατανομής και τρόπου διαχειρίσεως μιας κοινοτικής δασμολογικής ποσοστώσεως για τα νήματα εξ ολοκλήρου εκ γναφάλων μετάξης ή συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, της διακρίσεως 50.05 Α του κοινού δασμολογίου ( έτος 1987 )