Σύσταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου περί συνάψεως συμφωνίας υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας περί καθορισμού, για την περίοδο από 1ης Νοεμβρίου 1985 έως 28 Φεβρουαρίου 1986 του πρόσθετου ποσού που πρέπει να αφαιρεθεί από την εισφορά που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα μη επεξεργασμένου ελαιολάδου, καταγωγής Αλγερίας