Γραπτή ερώτηση αριθ. 1142/85 της κ. Vera Squarcialupi προς την Επιτροπή Θέμα: Προστασία της καλλιτεχνικής και βιοτεχνικής κεραμεικής