Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 439/82 της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 1982 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων