Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1116/87 της Επιτροπής της 23ης Απριλίου 1987 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη