Απόφαση του Δικαστηρίου της 21ης Φεβρουαρίου 1989 στην υπόθεση 203/87: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ιταλικής Δημοκρατίας (Προσωρινή εξαίρεση από το καθεστώς ΦΠΑ)