Γραπτή ερώτηση αριθ. 1535/81 του κ. Caborn προς τους Υπουργούς Εξωτερικών των Κρατών μελών Θέμα: Νότιος Άφρική-Μισθοφόροι