Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 403/89 της Επιτροπής της 17ης Φεβρουαρίου 1989 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στην όρυζα και στα θραύσματά της