Verordening (EEG) nr. 305/82 van de Commissie van 9 februari 1982 tot vaststelling, voor het Verenigd Koninkrijk, van het bedrag van de variabele slachtpremie voor schapen en van de bedragen die moeten worden geheven op produkten bij het verlaten van het grondgebied van genoemde Lid-Staat