Kommissionens forordning (EØF) nr. 305/82 af 9. februar 1982 om fastsættelse for Det forenede Kongerige af den variable præmie for slagtning af får og af de beløb, der skal opkræves for produkter, som udføres fra denne medlemsstat