Τροποποιητική πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της διεθνούς σύμβασης για το εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων