Γραπτή ερώτηση αριθ. 1088/87 του κ. Joaquim Miranda da Silva προς το Συμβούλιο Θέμα: Παραγωγή και εξαγωγή πορτογαλικής τομάτας