Γραπτή ερώτηση αριθ. 1154/88 του κ. Ben Visser προς την Επιτροπή Θέμα: Τιμές αεροπορικών εισιτηρίων (συμπληρωματική απάντηση)