Γραπτή ερώτηση αριθ. 1825/80 της κ. Brookes προς την Επιτροπή Θέμα: Νομοθετικές διατάξεις για φαρμακευτικά προϊόντα που επιτρέπουν την πώληση ανθελμιντικών παρασκευασμάτων για άλογα μόνο από φαρμακοποιούς και από κτηνιάτρους