SKRIFTLIG FORESPOERGSEL NR. 1413/85 AF CHRISTINE CRAWLEY TIL UDENRIGSMINISTRENE FOR DET EUROPAEISKE FAELLESSKABS MEDLEMSLANDE FORSAMLET MED HENBLIK PAA DET POLITISKE SAMARBEJDE: ARRESTATION AF FIRE SYRISKE INGENIOERER