Πληρωμή από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, τμήμα Προσανατολισμού, των δαπανών που έγιναν από τα Κράτη μέλη σχετικά με έμμεσες ενέργειες (Δεύτερο εξάμηνο 1982)