Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3695/89 της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 1989 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη