Γραπτή ερώτηση αριθ. 606/87 του κ. Willy Kuijpers προς την Επιτροπή Θέμα: Περιορισμός ζώνης κινδύνου σε περίπτωση πυρηνικής καταστροφής στο Doel-Φλάνδρα