Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 147/87 της Επιτροπής της 20ής Ιανουαρίου 1987 περί τροποποιήσεως των εισφορών που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα