Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε με Διάταξη της 24ης Απριλίου 1985, το Bundesfinanzhof στο πλαίσιο της υποθέσεως Hauptzollamt Osnabriick κατά Kleiderwerke Hela Lampe GmbH & Co. KG, παρεμβαίνων: ο ομοσπονδιακός υπουργός οικονομικών