Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2705/88 της Επιτροπής της 31ης Αυγούστου 1988 σχετικά με τον καθορισμό μειωμένης εισφοράς που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή στην Πορτογαλία ορισμένων ποσοτήτων ακατέργαστης ζάχαρης που προορίζονται για τις πορτογαλικές βιομηχανίες ραφιναρίσματος