Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις εισαγωγές στη Γερμανία, τις χώρες της Μπε- νελούξ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία την Δανία, την Ελλάδα, την Ισπανία και στην Πορτογαλία ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής Πακιστάν (κατηγορία 20)