Προκήρυξη διαγωνισμού CΟΜ/ΙΑ/379 (Μεταφραστών/μεταφραστριών)