Γραπτή ερώτηση αριθ. 971/86 των κκ. Εφραιμίδη, Αδάμου και Αλαβάνου προς την Επιτροπή Θέμα: Το ζήτημα των προβληματικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα