Γραπτή ερώτηση αριθ. 1544/81 του κ. Cousté προς την Επιτροπή Θέμα: Εκτίμηση της Επιτροπής για τις τράπεζες που προβαίνουν σε πράξεις στις «εύραγορές»