Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 488/85 του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 1985 για το άνοιγμα, την κατανομή και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης για το ρούμι, το αράκ και την τάφια, που υπάγονται στη διάκριση 22.09 Γ Ι του Κοινού Δασμολογίου, καταγωγής των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) (1η Μαρτίου έως 30 Ιουνίου 1985)