Γραπτή ερώτηση αριθ. 53/87 του κ. Michel Toussaint προς την Επιτροπή Θέμα: Πώληση των αποθεμάτων παρέμβασης βοείου κρέατος