Γραπτή ερώτηση αριθ. 1793/82 της κ. Anne-Marie Lizin προς τους Υπουργούς Εξωτερικών των Δέκα Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας συνερχομένους στο πλαίσιο της πολιτικής συνεργασίας Θέμα: Επίπεδο των πρεσβειών στη Χιλή