Γραπτή ερώτηση αριθ. 2293/88 του κ. James Ford προς την Επιτροπή Θέμα: Δελτία ταυτότητας για τους θεατές ποδοσφαιρικών αγώνων