Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 2420/81 τής Επιτροπής τής 21ης Αυγούστου 1981 περί καθιερώσεως εξισωτικής εισφοράς κατά τήν είσαγωγή ορισμένων ποικιλιών δαμάσκηνων προελεύσεως Γιουγκοσλαβίας