Συντελεστής μετατροπής που πρέπει να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια των δημοπρασιών αλκοόλης